Doporučení pro výrobce SW 8/2020 - Zadávání platnosti eReceptu