Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky - Lékárník

Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

V případě, že při výdeji eReceptu není v lékárně v daný moment k dispozici dostatečný počet balení předepsaného léčivého přípravku a ani nemůže být urychleně obstarán, může farmaceut na základě požadavku zaslaného do Systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dnů.

 

Když vydáte jen jednu položku ze dvou, nebo necelou položku u běžného receptu. Také u výdeje na opakovací recept, který není poslední. Další vydávající lékárník pak musí dosud nevydané léky odvodit porovnáním předepsaných a dosud vydaných balení.

 

V CÚER je připraveno celkem 8 stavů, z nichž je funkčních 5. „Předepsáno“ je stav po založení eReceptu lékařem. „Připravovaný“ – lékárna začala připravovat IPLP nebo objednala HVLP (obdoba šatního lístku), eRecept je blokován pro výdej pouze v lékárně, která tento stav nastavila. „Částečně vydáno“ je stav, kdy je vydána pouze jedna položka ze dvou nebo necelá položka nebo výdej na opakovací recept. „Plně vydaný“ – vše bylo vydáno, nebo už nemá být vydáno (pacient lék nechce), tento stav může být změněn, ale jen v lékárně, v níž byl nastaven. „Nedokončený výdej“ – zatím nebylo vydáno nic, nemá být vydáno (pacient lék nechce), ale lékárna chce něco uvést do poznámky a má být možný další výdej.

 

Pokud to bude chtít, tak ano. Jinak průvodku pacientovi vraťte jen, když ji ještě bude potřebovat (částečné výdeje, opakovací recepty). V opačném případě hrozí, že ji pacient pohodí v lékárně nebo v její blízkosti na zem, do koše, popelnice. Lékárna by se mohla dostat do podezření z nesprávného zacházení s osobními údaji. Zachycené průvodky pravidelně skartujte. Pokud si je chcete uchovávat, pak jedině při splnění podmínek pro zacházení s osobními údaji zvláštní kategorie.

 

Od roku 2018 lékař povinně předepisuje elektronicky. Proto, bude-li na listině identifikátor, bude nezpochybnitelné, že vystavil jen eRecept. I když průvodku nedopatřením podepíše (v rozporu s pokyny SÚKL v technické dokumentaci), nepůjde o listinný recept. Podepsaná průvodka nemůže být náhradním řešením při výpadku spojení mezi CÚER a lékárnou.

 

Mělo by odcházet plné ocenění IPLP pro ZP, takže součástí složek vydávaného IPLP by měla býti taxa laborum. Jinak by totiž neseděl celkový součet cen jednotlivých složek, což požadují ZP.

 

Aktuálně má mobilní aplikace lokální paměť, podle které vytváří historický seznam, webová aplikace paměť nyní bohužel nemá žádnou. Lékárník si tedy bohužel musí aktuálně psát někam stranou identifikátory eReceptů, na které vydal léčiva v době dočasné nefunkčnosti svého běžného SW. Tato funkcionalita bude dopracována.

 

Toto nebylo zatím požadováno ani ze strany ČLnK ani ze strany zástupců dodavatelských firem. Datum, čas a důvod zrušení předpisu (tedy „co se s předpisem stalo“) se ale lékárník dozví už teď, ale jeho SW musí umět volat samostatnou službu „InformaceOZrusenemPredpisu“.

 

Aktuálně se u předpisu po platnosti lékárníci normálně dostanou k plnému obsahu. Ale tento eRecept nejde vydat.

 

Při výdeji léčiv předepsaných na eRecept se zdravotní pojišťovna ani totožnost pacienta nekontroluje. Výjimku představuje pouze výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, které nesmí být předepsány nebo vydány osobě mladší 18 let. V případě odůvodněné pochybnosti o věku osoby, které je toto léčivo vydáváno, může lékárník požádat o doložení dosaženého věku.

 

Ano, stejně jako na klasický papírový recept je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek předepsán.

 

Každý léčivý přípravek uvedený na předpisu je identifikován jednoznačným identifikátorem ID_LP. K tomuto předepsanému léčivému přípravku a jeho identifikátoru je možné provést výdej. K eReceptu je možné připojit ze strany lékárníka poznámku v rozsahu až 1000 znaků s více úrovněmi priority, určujícími postup předání informace z poznámky lékaři.

 

Při výdeji léčivého přípravku na základě předpisu uvádí lékárník stav předpisu z pohledu výdeje léčivého přípravku. V případě, že je eRecept plně realizován, je uveden stav předpisu „plně vydaný“. Tím je předepisující lékař a vydávající lékárník informován o konečném stavu předpisu. Tento stav je možné nastavit i v případě, že jeden z předepsaných léčivých přípravků nebyl z jakéhokoli důvodu vydán. Případně je možné uvést poznámku, např. o interakci s předepsaným, ale nevydaným léčivým přípravkem.

 

U každého eReceptu je možné uvést poznámku, kde je možné uvést důvod změny lékové formy.

 

Legislativně nic nebrání tomu, aby byl opakovací recept vydán v jeden den, tj. pacient ho předloží v jeden den vícekrát a lékárna ho vydá. Byť se tak poněkud ztrácí jeho funkce a význam, není nikde stanoveno, za jakou dobu smí být pacientem znovu předložen.

 

SW lékaře při vystavení předpisu určí, jaké úrovně priority u poznámek výdeje akceptuje. Jednou z možností je priorita „BEZODKLADNE“, což v kontextu lékařských SW znamená „pokud možno příští  pracovní den“. Druhou možnosti „PRISTI_NAVSTEVA“, což znamená, že SW lékaře by měl lékaři zobrazit poznámku až při další návštěvě pacienta. Lékárník může zadat u výdeje jen takovou prioritu poznámky, kterou lékařský SW při vystavení předpisu umožnil. Poslední možností je poznámka lékárníka bez uvedení priority, kterou lze uvést vždy. Všechny poznámky jsou vždy viditelné pro ZP.

 

Heslo musí být minimálně 12 znaků dlouhé. Musí obsahovat min. jedno malé písmeno, jedno velké písmeno, jeden speciální znak a číslici.

Přihlašovací údaje nesmí obsahovat slova erecept, sukl a heslo. Není možné využít diakritiku. Dále není možné zadávat stoupající číselné řady od pěti čísel výše, stejně tak není možné vytvořit přihlašovací údaje s pomocí opakování jednoho čísla např. 1234, 11111, 456789, 777777 apod.

Výčet povolených znaků je následující: #?!@$%^&+*/_

Stejně jako tomu je nyní u eReceptu, tak pro lékárníky, kteří se budou přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů od SÚKL, je zapotřebí mít zřízený kvalifikovaný osobní certifikát. Komerční certifikát bohužel nestačí. Nově však bude možné využít přihlášení k eReceptu pomocí státní elektronické identity (Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA). V takovém případě platí výjimka z elektronického podepisování odesílaných dat, protože využívaná elektronická identifikace prostřednictvím NIA je považována za kvalifikovaný systém elektronické identifikace a zajistí integritu zasílaných dat.

Uvedený dokument slouží jako návod pro české lékárníky, jak postupovat při výdeji zahraničního elektronického receptu.

erecept_evropa_b_navod_pro_vydavajici_lekarniky_v0_5_final.pdf

Od 1.2.2023 dochází ke změně u podání žádosti o obnovu přístupových údajů pro lékárny.

Zdravotnická zařízení nově včetně lékáren mohou využít jednu ze tří možností:

 

1. Přihlášení do Portálu externích identit pomocí certifikátu

2. Přihlášení do Portálu externích identit Identitou občana (NIA), žádá statutár

3. Žádost o obnovu přístupových údajů pomocí online formuláře

 

Online formulář žádosti naleznete zde: SÚKL - Externí identity (sukl.cz)

Návod pro obnovu přístupových údajů