Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace o postupu zřízení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování a výdej IPLP s obsahem konopí

Informace o zřízení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jako správce systému eRecept, jehož součástí je i Registr léčivých přípravků s omezením (RLPO) dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech § 81c umožňuje lékařům a lékárníkům přístup k RLPO.

Lékaři, kteří chtějí předepisovat IPLP s obsahem léčebného konopí, musí mít nejprve zřízený přístup k systému eRecept (pokud není žadatel dosud registrován, může požádat o zpřístupnění předepisování léčebného konopí spolu s žádostí o přístup k systému eRecept).

Žádost o zpřístupnění předepisování léčebného konopí se podává prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na stránkách: https://pristupy.sukl.cz (Předepisování léčebného konopí). Po ověření uživatele systému eRecept se doplní specializované způsobilosti a kontaktní údaje. Žadatel formulář elektronicky podepíše a odešle.

SÚKL zpracuje žádost a ověří uvedené specializované způsobilosti u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). (Žadatel nepřikládá kopie osvědčení o dosažené způsobilosti.)

O výsledku ověření je žadatel informován a v případě kladného stanoviska je lékaři povolen přístup k RLPO a umožněno předepisování IPLP s obsahem konopí pro léčebné použití.

Samotné předepisování IPLP s obsahem léčebného konopí je prováděno prostřednictvím lékařského SW nebo aplikace SÚKL pro lékaře.

LÉKÁRNÍK

Lékárníkům je přístup do RLPO pro výdej léčebného konopí umožněn automaticky. Podmínkou je jako u lékařů, aby měl lékárník zřízený přístup k systému eRecept.

Lékárník tedy nemusí podávat žádnou speciální žádost.