Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace týkající se převodu či prodeje praxe a dalších případných změn

1.Převod/koupě zdravotnického zařízení (IČO se nemění)

Pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení nepředal přístupové údaje zdravotnického zařízení pro přístup k informačnímu systému eRecept, které používal, je nutné podat žádost o obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení prostřednictvím online formuláře.

Z důvodu bezpečnosti doporučujeme provést obnovu přístupových údajů zdravotnického zařízení i v případě, pokud Vám původní majitel zdravotnického zařízení přístupové údaje předal.

Po provedené obnově přístupových údajů zdravotnického zařízení pro přístup k IS eRecept proveďte změnu hesla a následně v záložce „Certifikáty“ zneplatněte a znovu vygenerujte komunikační SSL certifikát.

V záložce „Pracoviště“ doporučujeme provést kontrolu názvu pracoviště (pracovišť). V případě, že budete chtít podat žádost o změnu názvu pracoviště, podejte volně formulovanou žádost, ve které uvedete jméno, příjmení statutárního zástupce, IČO ZZ a požadovanou změnu názvu pracoviště z/na.

Žádost můžete podat:

a) Elektronicky emailem na adresu erecept@sukl.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky SÚKL qwfai2m. Žádost podejte/předložte ve formátu PDF podepsanou osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce.

​b) Písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem statutárního zástupce na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

2. Registrace nového zdravotnického zařízení (změna právní formy)

V případě, že dojde ke změně právní formy (např. z podnikající fyzické osoby na právnickou), která je spojena se změnou IČO, je nutné podat žádost o zřízení přístupových údajů ZZ prostřednictvím online formuláře. Ve vztahu k eReceptu se na tuto situaci pohlíží jako na nově vznikající ZZ.

3. Deaktivace účtu zdravotnického zařízení při ukončení praxe

V případě ukončení praxe je ve vztahu k IS eRecept nutné podat volně formulovanou žádost o deaktivaci účtu zdravotnické zařízení. Jedná se o volně formulovanou žádost. V žádosti je nutné uvést název společnosti a IČO. Dále je potřeba zaslat scan Rozhodnutí o ukončení poskytování zdravotní péče.

Žádost můžete podat písemně formou doporučeného dopisu, který bude podepsán úředně ověřeným vlastnoručním podpisem statutárního zástupce, součástí žádosti musí být prostá kopie Rozhodnutí o ukončení poskytování zdravotní péče. Adresa pro zaslání je: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41.

Žádost můžete zaslat také elektronickyemailem na adresu erecept@sukl.cz nebo prostřednictvím datové schránky - ID datové schránky SÚKL qwfai2m. Žádost podejte/předložte ve formátu PDF podepsanou osobním kvalifikovaným certifikátem statutárního zástupce.