Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak se tvoří identifikátor?

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme, jak se tvoří identifikátor eReceptu.

Pro identifikaci dokladů (předpisů, výdejů) jsou používány 12ti znakové identifikátory generované na straně centrálního IS. Tyto identifikátory obsahují pouze velká písmena a čísla s vyloučením písmen Y a Z, které mohou představovat problém při chybném nastavení čtečky čárových kódů v lékárně. Jedná se tedy o modifikované kódování Base32.

Identifikátory mají následující strukturu:

  1. 1. znak – určuje typ dokladu a verzi (P = předpis verze 2017.1) a určuje jakou službu má volat SW LEK pro načtení tohoto dokladu z CÚeR
  2. 2. až 3. znak – generovaný údaj určující vnitřní systémové pořadové číslo měsíce (a rezervované bity)
  3. 4. až 11. znak – náhodně generováno
  4. 12. znak - kontrolní součet (součet indexů předchozích znaků MOD 32)

Příklad identifikátoru dokladu:

Base32 hodnota

15 1 25 30 14 17 13 5 22 14 22 17

Base32 symbol

P B 9 6 O R N F W O W S

Představu o technické kompozici identifikátoru je možné získat také z Java kódu v příloze "GenerovaniId.java".

Výsledný 12-místný kód má definovaný formát pro alfanumerický tisk s oddělovači, které nejsou součástí kódu, ale zvyšují čitelnost při manuálním zadávání. Tištěná alfanumerická podoba je 4znaky+mezera+4znaky+mezera+4znaky, a výsledek je tedy například „PB96 ORNF WOWS“. Tisk identifikátoru v podobě QR kódu je vždy bez oddělovačů (mezer či pomlček).

Tato informace je obsažena i v technické dokumentaci pro výrobce SW.