Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jaký může mít stav elektronický recept?

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme možné stavy eReceptu.

Každý předpis má nastaven přesně jeden z následujících stavů:

  1. Ke schválení – lékař uložil předpis do CÚeR, ale zatím na něj nelze vydat léčivo a je nutné jej nejprve nechat schválit zdravotní pojišťovnou (tento stav nebude do odvolání možné používat)
  2. Zamítnutý – zdravotní pojišťovna zamítla přepis namísto jeho schválení (tento stav nebude do odvolání možné používat)
  3. Předepsáno – výchozí stav předpisů po založení lékařem nebo po schválení předpisu zdravotní pojišťovnou (do odvolání bude možné založit předpis pouze v tomto stavu)
  4. Připravovaný – lékárna pracuje na výdeji (připravuje IPLP nebo objednala HVLP u distributora). Výdej může provést jen lékárna, která nastavila stav Připravováno.
  5. Částečně vydaný – lékárna provedla výdej, ale může následovat ještě další výdej (platnost prodloužena výpisem nebo je recept opakovací a nebyly realizována všechna opakování)
  6. Plně vydaný – lékárna provedla výdej a už nebude následovat žádný další výdej. Změnit stav může jen lékárna, která provedla poslední výdej a nastavila stav na Plně vydaný.
  7. Nedokončený výdej – lékárna sice nevydala léčivo, ale chce zaznamenat k předpisu nějakou doplňující informaci (např. důvod proč nebylo vydáno) a může pak následovat ještě standardní výdej. Tento stav je možné použít pouze u prvního takového výdeje (resp. načtení), protože v takovém případě nelze zachovat stav Předepsaný. Pokud už na předpisu nějaký výdej je, tak při založení nového výdeje bez položek je nutné ponechat stav tak jak je (Částečně vydáno).
  8. Uzavřený – tento stav je připraven pro budoucí použití. Aktuálně nejsou stanovena pravidla pro finální uzavření předpisu. Připraveno pro případ, kdyby dle legislativy začalo platit, že předpisy mají nějaký koncový stav, od kterého je už nelze změnit. Aktuálně si může ZP od lékárny vyžádat zpětnou opravu výdeje.

Obvykle tedy v lékárně bude nastavován stav Plně vydaný (recept realizován jediným výdejem). V případech, kdy byl dříve pořizován v lékárně výpis, se použije stav Částečně vydaný. Stav Připravovaný se použije v situacích, kdy si lékárna nechávala předpis a pacient dostal „šatní lístek“ pro pozdější vyzvednutí. Pokud lékárna nastaví předpisu stav Plně vydaný omylem, pak je nutné, aby jej nejprve změnila pomocí služby ZmenitStavPredpisu na Částečně vydaný a pak teprve je možné s předpisem dále pracovat. V případě, že lékárna chce zapsat nějakou informaci k předpisu, i když léčivo nevydala, tak může zadat výdej bez položek, ale pak musí uvést do poznámky důvod takového konání (například že pacient odmítl převzít léčivo).

Tato informace je obsažena i v technické dokumentaci pro výrobce SW.