Informace pouze k nastavení nahlížení na lékový záznam, stav nastavení oprávnění k evidenci očkování bude doplněn do konce roku 2021


Zadejte číslo občanského průkazu a měsíc narození.