Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Seznam vydávajících lékáren připravených na výdej zahraničních elektronických receptů

Na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je legislativně ukotven proces a pravidla předávání údajů při výdeji českých eReceptů v členských státech EU a zahraničních elektronických receptů v ČR.
Dne 2. června 2023 bylo ze strany eHealth Network vydáno souhlasné stanovisko pro vstup České republiky do produkčního provozu přeshraniční preskripce a dispenzace. Od 12. června 2023 si mohou Češi vyzvednout své léky na eRecept v Polsku, naopak polští občané mohou využít pro vyzvednutí léků na své polské eRecepty české lékárny. Brzy budou přibývat i další země.
Využití funkcionalit pro výdej zahraničního elektronického receptu je nepovinné, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv připravuje seznam lékáren, kde je možné vyzvednout zahraniční elektronický recept.
Všechny subjekty z podaných oznámení jsou zařazeny do seznamu aktivních lékáren níže. Do seznamu aktivních lékáren jsou zároveň automaticky zařazeny všechny, u kterých proběhne zaznamenání výdeje alespoň jednoho zahraničního elektronického receptu. Tento seznam je aktualizován minimálně jednou týdně.


List of dispensing pharmacies ready for dispensing foreign electronic prescriptions

Based on Act No. 372/2011 Coll., on Health services and an amendment to Act No. 378/2007 Coll., on Pharmaceuticals, the process and rules for data transfer when dispensing Czech ePrescriptions in EU Member States and foreign electronic prescriptions in the Czech Republic are legislatively anchored.
On 2 June 2023, the eHealth Network issued a positive opinion for the entry of the Czech Republic into the production operation of cross-border prescriptions and dispensations. From 12 June 2023, Czechs can pick up their ePrescription medicines in Poland, while Polish citizens can use Czech pharmacies to pick up their Polish ePrescriptions. More countries will be added soon.
The use of functionalities for dispensing a foreign electronic prescription is optional, so the State Institute for Drug Control is preparing a list of pharmacies where it is possible to pick up a foreign electronic prescription.
All subjects from submitted notifications are included in the list of active pharmacies below. At the same time, the list of active pharmacies automatically includes all pharmacies where the dispensing of at least one foreign electronic prescription is recorded. This list is updated at least once a week.


IČO NÁZEV ULICE MĚSTO PSČ ZDROJ
00843989 Lékárna FN Ostrava 17. listopadu 1790/5 Ostrava 70800 ERP
08369437 Chytrá lékárna Česká Česká 6 Brno 60200 FRM
07610581 Lékárna Géčko České Vrbné 2403 České Budějovice 37011 FRM
08859418 Lékárna AVE Čs. armády 499 Bohumín 73581 FRM
63047233 U nádraží Havlíčkova 210 Český Těšín 73701 FRM
00844641 Detašované pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv I. P. Pavlova 552/9 Krnov 79401 FRM
08369437 Chytrá lékárna Nádražní 2/1 Vyškov 68201 ERP
29373417 LEKO Pharm (lékárna Kunštát) nám. ČSČK 477 Kunštát 67972 FRM
60719290 Lékárna U Svatého Ducha s.r.o. nám.Svobody 1553/2 Znojmo 66902 FRM
48613000 lékárna U kostela Nerudova 392 Kraslice 35801 FRM
03902161 Lékárna Vitalis Riegrova 663 České Velenice 37810 FRM
27641287 Lékárna Červený Rak Sokolovská 394/17 Praha 8 18600 ERP
01918028 EUC Lékárna Štúrova Štúrova 1418/4 Praha 4 14200 FRM
00098892 Lékárna FN Olomouc Zdravotníků 248/7 Olomouc 77900 ERP