Přístup k elektronické preskripci

Pro vyplnění příslušného formuláře potřebujete verzi Java 1.8.0_144. Zjištění aktuální verze Java na Vašem počítači provedete zde.

Důležitá upozornění:

V počítači nesmí být nainstalována verze nižší než doporučená Java 1.8.0_144. Pokud máte nainstalovanou nějakou nižší verzi, je nutno ji odinstalovat (instalace Javy ze stránek Oracle to nabízí)

Přístupové údaje se skládají z přihlašovacího jména a hesla, které naleznete uvnitř zaslané obálky. Heslo je nutné si před prvním přihlášením změnit.

Přístupové údaje pečlivě uschovejte tak, abyste zamezili jejich zneužití. Přístupové údaje nikomu nesdělujte. Doporučujeme, abyste se ke svým přístupovým údajům k informačnímu systému eRecept chovali se stejnou opatrností, jako se chováte například k přístupovým údajům do internetového bankovnictví, k PIN kódu Vaší platební karty či k jiným přístupovým údajům, jejichž zneužití by pro Vás mohlo znamenat závažné negativní následky.

Ztrátu či vyzrazení Vašich přístupových údajů bezodkladně nahlaste SÚKL a požádejte o obnovu přístupových údajů, čímž budou původní přístupové údaje zneplatněny a obratem Vám budou vydány nové.

Pokud jako uživatel eReceptu jakékoliv třetí osobě sdělíte své přístupové údaje, ztrácíte nad nimi kontrolu a zvyšujete tak riziko kompromitace svého účtu se všemi negativními důsledky, které z toho plynou.

Doporučení:

V menu Start -Ovládací panely po otevření Javy na záložce Java po kliknutí na tlačítko View nastavte zaškrtnutí Enabled pouze u verze 1.8.0_144.

Pokud máte nainstalovanou verzi umožňující odeslání formuláře, můžete přikročit k jeho vyplnění. Pokud máte verzi nižší než 1.8.0_144, je nejprve třeba si stáhnout aktuální verzi Java dle pokynů uvedených v informační zprávě.

Pro vyplňování žádosti doporučujeme Internet Explorer.

Před podáním žádosti si, prosím, ověřte, zda jste již členem příslušné profesní komory. Kladné vyřízení každé žádosti lékaře, stomatologa či lékárníka podléhá procesu schválení příslušnou profesní komorou (ČLK, ČSK, ČLnK). Bez toho schválení nemůžeme žádost vyřídit a jsme nuceni ji zamítnout. Ověřením členství před podáním žádosti předejdete komplikacím i časové prodlevě při podávání žádosti nové.

Před podáním žádosti si, prosím, ověřte, zda jste již přístupové údaje k Centrálnímu úložišti elektronických receptů neobdrželi již v minulosti. Pokud již máte přístupové údaje jednou vystaveny, není možné je vygenerovat podruhé a Vaše žádost by byla vyhodnocena jako duplicitní. Ověření je možné zde, kde zadáte Vaše jméno a příjmení. Pokud obdržíte informaci, že Vaše žádost je již vyřízena a Vy si Vaše přístupové údaje nepamatujete, je nutné požádat o opětovné vygenerování přístupových údajů, není možné podat žádost novou. Postup je uveden v odpovědi na první dotaz v Často kladených otázkách.

Vyberte druh formuláře pro Vaši žádost o přístup k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚeR).

Druhy formulářů

Lékař a provozovatel zdravotnického zařízení*
Lékař
Stomatolog a provozovatel zdravotnického zařízení
Stomatolog
Lékárník
Zdravotnické zařízení*

*Pokud zvolíte formulář "Lékař a provozovatel zdravotnického zařízení" nebo "Zdravotnické zařízení", vyberte požadovaný způsob komunikace "SSL Certifikát".

 

V případě, že jste dosud nevyplňovali formulář žádosti o přístup do Centrálního úložiště (CÚ), přečtěte si nejprve článek „Jak začít používat eRecept".

Pokud vyplníte nesprávný typ formuláře, bude Vaše žádost automaticky zamítnuta. Věnujte, prosím, dostatečnou pozornost jeho výběru.

Případné doplňující otázky Vám rádi zodpoví pracovníci odd. eReceptu prostřednictvím Call centra na telefonním čísle 800 900 555 nebo prostřednictvím e-mailu erecept@sukl.cz.