Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přístup k elektronické preskripci

Před podáním žádosti si, prosím, ověřte, zda jste již členem příslušné profesní komory. Kladné vyřízení každé žádosti lékaře, stomatologa či lékárníka podléhá procesu schválení příslušnou profesní komorou (ČLK, ČSK, ČLnK). Bez toho schválení nemůžeme žádost vyřídit a jsme nuceni ji zamítnout. Ověřením členství před podáním žádosti předejdete komplikacím i časové prodlevě při podávání žádosti nové.

Vyberte druh formuláře pro Vaši žádost o přístup k IS eRecept.

Druhy registračních formulářů:

Žádost zdravotník
Žádost zdravotnické zařízení
Žádost povolení předepisování konopí pro léčebné použití 
Žádost ADUP
Žádost lékárny, OOVL

V případě, že jste v minulosti již o přístupové údaje žádali, ale nemáte je nyní k dispozici, je možné podat žádost o obnovení přístupových údajů.

Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept - Zdravotník
Žádost o obnovení přístupu k IS eRecept – Zdravotnické zařízení

Vyplněnou žádost je třeba elektronicky podepsat, proto ji vyplňujte až po získání kvalifikovaného certifikátu.
Pro podepsání Vaší žádosti můžete využít i následující návod jak elektronicky podepsat formuláře IT systémů SÚKL, včetně návod na instalaci eRecept Signeru.
Instalační balíček eRecept Signeru naleznete ZDE.

Pokud nevyplníte některé z povinných polí, nedovolí Vám formulář pokračovat k podpisu a odeslání. Názvy polí, které je nutné vyplnit, jsou označeny symbolem „*“.

Přístupy k soukromému klíči na formulářích SÚKL žádosti o přístup a obnovu údajů nejsou nikam ukládány. Použití je omezeno pouze v prohlížeči na Vašem klientském zařízení pro samotné podepsání žádosti, a to bez dalšího zpracování. SÚKL může v případě potřeby doložit tento proces předložením zdrojového kódu formulářů. Metoda vložení hesla k soukromému klíči je zvolena z důvodu navyšování bezpečnosti hlavních webových prohlížečů na trhu, které nyní nedovolují komunikovat s SDK, které dříve umožňovaly načtení certifikátu z úložiště operačního systému.

Za účelem maximalizace bezpečnosti Vašeho kvalifikovaného certifikátu si vždy můžete nechat vydat v celé EU Váš kvalifikovaný certifikát na certifikovaném médiu, z kterého není za žádných okolností možné exportovat Váš privátní klíč. Formuláře SÚKL tento způsob podepisování podporují a lze jej tedy využít. Statní úřady dle přímo účinného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (EIDAS) mají tento způsob dokonce povinný, a to právě z důvodu vyššího zabezpečení privátního klíče. Většina soukromoprávních subjektů na tento způsob také postupně přechází.

Případné doplňující otázky Vám rádi zodpoví pracovníci odd. eReceptu prostřednictvím Call centra na telefonním čísle 272 185 555 nebo prostřednictvím e-mailu erecept@sukl.cz.