Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Přístup k ePoukazu

Vyberte druh formuláře pro Vaši žádost o přístup k IS eRecept pro službu ePoukazu podle typu pracoviště.

Druhy registračních formulářů:

ePoukaz Optika
ePoukaz Výdejna
 ePoukaz Smluvní výdejce 
Žádost lékárny, OOVL

Vyplněnou žádost je možné podat na základě ověření identity žadatele prostřednictvím Identity občana. Druhou alternativou je podání žádosti elektronicky podepsané osobním kvalifikovaným certifikátem žadatele. Proto pokud budete preferovat tento druhý způsob podání, tak žádost, prosím, vyplňujte až po získání osobního kvalifikovaného certifikátu od jedné ze čtyř certifikačních autorit ČR.

V případě využití druhé alternativy, tedy podepsání Vaší žádosti, můžete využít i následující návod jak elektronicky podepsat formuláře IT systémů SÚKL, včetně návodu na instalaci eRecept Signeru.

Předepisující uživatele pro službu ePoukazu rozlišujeme dle následujících rolí:

Předepisující uživatelé

  • Lékař - využívá stejné přístupové údaje jako pro eRecept, alternativně Identitu občana
  • Jiný nelékařský zdravotnický pracovník, Home Care – využívá buď Identitu občana nebo login získaný registrací pracovníka na SÚKL

Vydávající uživatelé

  • Farmaceut v lékárně - využívá stejné přístupové údaje jako pro eRecept, alternativně Identitu občana
  • Farmaceutický asistent, pracovník výdejny, pracovník smluvní výdejny nebo optiky - využívá buď Identitu občana nebo login získaný registrací pracovníka na SÚKL

Případné doplňující otázky Vám rádi zodpoví pracovníci oddělení eReceptu prostřednictvím Call centra na telefonním čísle 272 185 555 nebo prostřednictvím e-mailu erecept@sukl.cz.