Rozšířená verze instalačního balíčku komponenty eRecept Signer

Aktualizace 2.1.2020

Formuláře žádostí na portálu https://pristupy.sukl.cz a webové aplikace lékaře vyžadují v případě používání kvalifikovaného certifikátu na bezpečném zařízení (USB token, čipová karta atd.) nainstalovanou externí komponentu eSigner.

Pro instalaci jsou potřeba administrátorská práva.

Pro potřeby administrátorů zdravotnických zařízení SÚKL vystavuje tuto komponentu ke stažení i mimo webovou aplikaci. Tento přístup slouží např. pro hromadnou instalaci v rámci zařízení, nebo pro instalaci administrátorem, který nemá práva do samotné webové aplikace.

Pro instalaci eSigneru můžete využít následující návod na instalaci eSigneru

Pro zjištění aktuální verze eSigneru a případnou odinstalaci staré verze aplikace můžete využít následující návody níže:

návod na zjištění verze aplikace eData Signer a postup odinstalace staré verze pro Windows 7

návod na zjištění verze aplikace eData Signer a postup odinstalace staré verze pro Windows 10

Upozornění:

Od 6.8.2020 je nutné využívat verzi eSigner 2.3.1. Pokud máte nainstalovanou starší verzi z roku 2019, nainstalujte novou! 

Doporučení pro využití aplikace eSigner

Aplikace eSigner komunikuje na portech v rozsahu 20 - 30 tisíc protokolem wss (TCP) na adresu ereceptsigner.cz, která má být správně překládána na „localhost“ (127.0.0.1). Při instalaci se do souboru c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts zapíše následující záznam:

# E-recept - localhost

127.0.0.1 ereceptsigner.cz

Pro potřeby této aplikace je tedy potřeba zajistit výjimky na proxy či firewallech tak, aby tyto adresy a porty byly dostupné a korektně směrované na localhost.