Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vystavování receptů pro vlastní potřebu

Pro lékaře předepisující ad usum proprium je dostupná webová aplikace, prostřednictvím které je možné eRecepty vystavovat. Tato aplikace je přístupná na webové adrese https://system.erecept.sukl.cz. Aplikace je k dispozici zdarma, lékař však musí disponovat přístupovými údaji k systému eRecept a osobním kvalifikovaný certifikátem, který je zapotřebí při aktivních operacích (předepisování/oprava/storno eReceptů a ePoukazů). Druhou možností přístupu je prostřednictvím Identity občana, zde pak není zapotřebí při aktivních operacích používat osobní kvalifikovaný certifikát. V obou případech přihlášení musí mít předepisující komunikační SSL certifikát pro své „fiktivně“ zřízené pracoviště. 

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f stanovuje specifické situace, kdy je možné i nadále vystavit i klasický listinný recept. Případ předepisujícího lékaře pouze pro vlastní potřebu a pro vlastní rodinu je uveden jako jedna z výjimek. 

Lékaři, kteří chtějí předepisovat ad usum propripum, musí mít se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. 

Ve chvíli, kdy bude lékař mít zájem o předepsání léčivých přípravků pro svoji potřebu či pro potřebu svých rodinných příslušníků elektronickou cestou, musí disponovat komunikačním SSL certifikátem „fiktivně“ zřízeného pracoviště, který lékaři zprostředkuje komunikaci mezi IS eRecept a aplikací pro předepisování léčivých přípravků. Tento certifikát lékař získá od SÚKL na základě žádosti podané prostřednictvím online formuláře na portálu externích identit.  

Do formuláře žádosti musí žadatel zároveň vždy přiložit i kopii smlouvy, kterou má uzavřenou se zdravotní pojišťovnou, tedy zvláštní smlouvu o předepisování týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679 GDPR) je nutné, aby byly osobní údaje třetích osob v této smlouvě začerněny, zakryty či jinak anonymizovány. 

Na základě takto předložené žádosti bude následně lékaři zaslán přístup pro vygenerování SSL certifikátu. Využívání tohoto certifikátu je nezbytnou podmínkou pro elektronické předepisování léčivých přípravků. 

Jak je uvedeno výše, pokud nebude lékař používat Identitu občana, potřebuje i své přístupové údaje k systému eRecept. Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept ještě nemá, tak je možné si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu požádat přímo v rámci Žádosti zdravotnického pracovníka o vydání přístupových údajů k IS eRecept. Vše tak vyřídí najednou jedinou žádostí. 

Pokud lékař přístupové údaje k systému eRecept již má, požádá si o zpřístupnění předepisování pro svou vlastní potřebu prostřednictvím online formuláře eRecept ADUP

UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k nastavení „fiktivního“ pracoviště pro předepisování ad usum proprium, nebude možné provádět elektronickou preskripci v jakémkoliv jiném zdravotnickém zařízení.