Vystavování receptů pro vlastní potřebu

Řada lékařů, zejména těch, kteří jsou v penzi, předepisuje léčivé přípravky pouze pro svou potřebu či pro potřebu svých rodinných příslušníků.

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo vyhlášku, která vyjmenovává situace, kdy bude možné i nadále vystavit recept v papírové podobě. Mezi tyto situace patří právě i vystavování receptů pro tyto účely. Předepisující lékaři musí mít se zdravotní pojišťovnou uzavřenou tzv. zvláštní smlouvu o předepisování, týkající se preskripce léčivých přípravků pro vlastní potřebu lékaře a jeho rodinných příslušníků.

Pro lékaře, kteří vystavují recepty na léčivé přípravky hrazené podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, je vystavení lékařského předpisu vždy přípustné v listinné podobě, a to plně v souladu s vyhláškou č. 415/2017, §11 odst. 1 písm. c).