Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Webová a mobilní aplikace pro práci s CÚeR - vydávající uživatelé

Webová aplikace pro profesionály (vydávající)

Webová aplikace pro vydávající uživatele slouží primárně k výdeji elektronických receptů (eRecept), elektronických poukazů (ePoukaz) a k vystavení certifikátů o provedeném očkování.

Dále aplikace umožňuje nahlédnout na lékový záznam pacienta včetně evidence předepsaných a vydaných zdravotnických prostředků a evidence záznamů o očkování. Tato funkcionalita je ve webové aplikaci dostupná ovšem pouze za předpokladu vyjádření souhlasu pacienta s nahlížením.

Tato aplikace je alternativou pro všechny vydávající, kteří nedisponují konkrétním lékárenským SW či SW výdejny. Veškeré výše zmíněné funkcionality jsou pro profesionály ve webové aplikaci plnohodnotně dostupné.

 

Vstup do aplikace:

pacient1.png

https://system.erecept.sukl.cz/

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Přístup do záložního datového centra

Použití této aplikace je možné v době výpadku centrálního systému eRecept. Webová aplikace pozná výpadek centrálního systému automaticky a nabídne přepnutí do záložního datového centra.

Webovou aplikaci je potřeba spustit na záložní adrese: https://lekarnik.zalozni-erecept.sukl.cz/.

Přístupové údaje jsou totožné s primárním systémem. Postup a podmínky použití záložního datového centra jsou ZDE. I přes existenci webové a mobilní aplikace doporučujeme zapracování této funkčnosti do lékárenských SW.

Mobilní aplikace pro vydávající

Tato aplikace slouží primárně k výdeji elektronických receptů (eRecept), elektronických poukazů (ePoukaz) a k vystavení certifikátů o provedeném očkování.

Dále aplikace umožňuje nahlédnout na lékový záznam pacienta včetně evidence předepsaných a vydaných zdravotnických prostředků a evidence záznamů o očkování. Tato funkcionalita je v mobilní aplikaci dostupná ovšem pouze za předpokladu vyjádření souhlasu pacienta s nahlížením.

Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systém Android a iOS:

logo_appapple.png logo_appgoogle.png

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-pro-lekarnika-videonavod

Návod na zkopírování souborů z počítače do mobilního zařízení pomocí kabelu (Android): https://www.epreskripce.cz/jak-zkopirovat-soubory-z-pocitace-do-mobilniho-zarizeni-pomoci-kabelu-android

Návod na instalaci certifikátů pro mobilní aplikaci (Android / iOS): https://www.epreskripce.cz/navod-k-instalaci-certifikatu-pro-mobilni-aplikaci

Odd. eRecept
6.12.2017

Aktualizace 6.5. 2022