Webové aplikace

Webová aplikace pro lékaře

Webová aplikace pro lékaře slouží k vytváření elektronických receptů (eRecept) a odesílání do Centrálního úložiště elektronických receptů. V aplikaci lze vyhledávat založené eRecepty a zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů v lékařských softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. V aplikaci je implementována možnost připojení kvalifikovaného certifikátu (podpisového) na zabezpečeném prostředku.

 

 

Vstup do aplikace:

Vstup do aplikace - LÉKAŘ

https://lekar.erecept.sukl.cz

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupovový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekare-videonavod

Videonávod pro práci s aplikací v části lékového záznamu: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekare-lekovy-zaznam-videonavod

 

Pro podepisování eReceptů pomocí certifikátu uloženém na USB tokenu  či čipové kartě pro 32 bitový operační systém je nutné, abyste si nainstalovali aplikaci eSigner na Váš počítač zde: erecept.signersetup-cs-x86.zip

Webová aplikace pro lékárníky

Tato aplikace slouží, v souladu s připravovanou vyhláškou, k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů (internetu, elektřiny, systému lékárny). Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékárníka od SÚKL.

 

Vstup do aplikace:

Vstup do aplikace - LÉKÁRNÍK

https://lekarnik.erecept.sukl.cz

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupovový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekarnika-videonavod

Videonávod pro práci s aplikací v části lékového záznamu: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekarnika-lekovy-zaznam-videonavod

Webová aplikace pro pacienty

Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept. Důležitou funkcí je nastavení účtu pro mobilní aplikaci.

Pro její používání je nutné zajistit si souhlas s poskytováním referenčních údajů, které následně slouží, jako potvrzení souhlasu. K zajištění souhlasu s poskytováním referenčních údajů na Czech POINTu je nutné osobně navštívit Kontaktní místa veřejné správy. Podrobnosti viz. návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu.

 

Vstup do aplikace:

Vstup do palikace - PACIENT

https://pacient.erecept.sukl.cz

 

Uživatelskou příručku webové aplikace pro pacienty pro část nastavení a správu lékového záznamu pacienta naleznete: ZDE

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-pacienta-videonavod

Pro jednodušší orientaci v práci s aplikací v části lékového záznamu, můžete využít následující videonávod: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-pacienta-lekovy-zaznam-videonavod

Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu systému eRecept: https://www.eidentita.cz

Návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu: https://www.epreskripce.cz/aplikace-pro-pacienty-navod-pro-registraci-aktivaci-uzivatelskeho-pristupu