Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Změny v souvislosti s elektronickou preskripcí

Změna pro lékaře, lékárníky a pacienty od 1. ledna 2018

K datu 1. ledna 2018 nastává povinná elektronická preskripce – předepisování a vydávání léčiv výhradně na elektronický recept (eRecept).

Co tato změna přinese lékařům, lékárníkům a pacientům?

 

 

 

 

 

 

Lékaři

 • Lékaři, kteří používají lékařský nebo nemocniční informační systém, zaznamenají změnu v podstatě jen při zadání způsobu předání identifikátoru eReceptu. Nejčastěji budou mít na výběr mezi tiskem „Průvodky eReceptu“, odesláním identifikátoru e-mailem nebo na mobilní telefon (SMS).
  Konkrétní nastavení a funkcionality závisí na dodavateli daného software (SW). SÚKL s jednotlivými dodavateli průběžně komunikuje a poskytuje jim podporu při vývoji funkcionalit eReceptu.
 • V případě, že lékaři nevyužívají při předepisování žádný lékařský SW, mají v podstatě na výběr ze dvou variant:
  • Pořídit si svůj vlastní lékařský SW. Spolu s ním je třeba také připojení k internetu.
  • Využívat webovou nebo mobilní aplikaci pro předpis eReceptů. Tato aplikace je zdarma, nicméně i v tomto případě je nutné mít přístup k internetu.
   Toto řešení je zejména pro minoritní skupiny lékařů, kteří předepisují léčiva pouze pro svou potřebu nebo pro potřebu své rodiny apod. Tuto možnost však mohou využívat i ti lékaři, kteří si nechtějí pořizovat lékařský SW, případně jsou mimo svoji ordinaci a nemají aktuálně přístup ke „svému“ lékařskému SW.
  • Všem lékařům bez výjimky přináší eRecept jednodušší a pro pacienty příjemnější způsob poskytování zdravotní péče v oblasti předepisování léčiv.
   Typicky v případě chronicky nemocných pacientů, kterým před pravidelnou návštěvou lékaře „dojde“ jeden z léků, odpadá nutnost návštěvy lékaře pouze pro převzetí receptu. Smluvená kontrola se tím neodkládá a pacient nemusí absolvovat návštěvu lékaře pouze pro převzetí receptu na léčiva.
  • Všichni lékaři mohou zjistit, zda si pacient předepsaná léčiva skutečně vyzvedl, či zda došlo k jejich změně při výdeji v lékárně (např. náhradou za jiný léčivý přípravek).

Lékárníci

 • Drtivá většina lékáren již nyní disponuje připojením k internetu a stejně tak zpravidla využívá i některé z lékárenských SW.
  Jednotlivé lékárny tedy musí ověřit, zda stávající lékárenský SW umožňuje vydávat léčiva na eRecept. Protože se jedná o povinnost vyplývající z legislativy, je tato funkcionalita nejčastěji řešena v rámci poskytované podpory přímo ze strany dodavatele daného lékárenského SW.
 • Načtení předepsaných léčivých přípravků bude nejčastěji probíhat prostřednictvím čtečky QR kódů. QR kód obsahuje identifikátor, který umožňuje vyhledání eReceptu v CÚER.
 • eRecept podporuje všechny možnosti a varianty „papírového“ receptu. Nedochází tedy k omezení nebo změně lékárenské praxe.
 • Mobilní připojení je také vhodné použít jako nouzovou zálohu pro výpadek běžného drátového spojení. Toto zálohování spojení je vhodné zajistit ve spolupráci s IT odborníky na úrovni routeru lékárny. Je doporučeno, aby lékárna měla připravený alespoň jeden mobil (či tablet s vlastní SIM kartou) s možností datového připojení (pomocí datového tarifu od operátora) s nainstalovanou a nakonfigurovanou mobilní aplikací pro lékárníka od SÚKL. Tato aplikace pak umožní zobrazovat přijaté eRecepty a přepínat je do blokačního stavu „Připravováno“, což umožní okamžité odbavení pacienta s předpokladem dodatečného zadání výdejů tentýž den po vyřešení technického problému s internetem v lékárně.
 • Zjednoduší se způsob vyúčtování zdravotním pojišťovnám.

Pacienti

 • eRecept, respektive jeho „průvodka“ neobsahuje razítko ani vlastnoruční podpis lékaře. Obojí je nahrazeno elektronicky.
 • Pro pacienta a následný výdej léčivých přípravků je nejdůležitější „Identifikátor“ eReceptu, což je alfanumerický kód. Ten je současně převeden i do QR kódu. Nepovinně je možné na průvodce eReceptu uvádět i čárový kód. Identifikátor je jediný nutný údaj k výdeji léčiv.
 • V závislosti na systému (SW), který používá předepisující lékař, může být na průvodce eReceptu uveden i lék, jméno pacienta, zdravotní pojišťovna, kód pojištěnce a jiné údaje. Nejsou to však údaje nutné. Rozsah uváděných údajů na průvodce bude vždy záležet na dohodě pacienta s lékařem.
 • Předání Identifikátoru eReceptu může proběhnout během návštěvy pacienta u lékaře. Další možností je zaslání Identifikátoru e-mailem, kdy si jej pacient následně buď vytiskne a použije pro výdej léčivých přípravků v lékárně, nebo jej nechá přímo sejmout ze svého mobilního zařízení čtečkou v lékárně. Další variantou bude zaslání Identifikátoru na mobilní telefon pacienta. Zde bude záležet na typu mobilního telefonu. Některé přístroje umožní zaslat pouze Identifikátor ve formě alfanumerického kódu, který následně lékárník manuálně zadá do svého systému a provede výdej léčivých přípravků. „Chytré“ mobilní telefony a tablety budou obvykle umožňovat načíst i QR kód a výdej pak je pro lékárníka snadnější.
 • Aplikace v mobilním telefonu/tabletu. Lékař může eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiného elektronického zařízení pacienta.
 • Vyzvednutí léků na identifikační doklad pacienta (občanský průkaz, pas) je možné vždy jen na základě platných předepsaných elektronických receptů. Doklad pacienta slouží pouze pro načtení identifikátorů eReceptů, na základě kterých pak probíhá výdej.
 • V případě nutnosti, kdy z jakéhokoliv důvodu nebude mít pacient potřebné léčivé přípravky k dispozici, může kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. Pokud lékař uzná za vhodné, vystaví eRecept a zašle Identifikátor pacientovi. Ten pak nemusí cestovat za svým lékařem „jen“ z důvodu vyzvednutí receptu.
 • I v případě eReceptu je možné, aby léčivé přípravky vyzvedla osoba k tomu pověřená pacientem. Lékárník totožnost vyzvedávající osoby neověřuje (toto neplatí jen v odůvodněných případech – například výdeje psychotropních a omamných látek).
 • Pacient má k dispozici svůj vlastní „Lékový záznam“ – přehled o léčivech, které mu byly předepsány. Součástí přehledu je i informace o vyzvednutých léčivech.