Změny v souvislosti s elektronickou preskripcí

Změna pro lékaře, lékárníky a pacienty od 1. ledna 2018

K datu 1. ledna 2018 nastává povinná elektronická preskripce – předepisování a vydávání léčiv výhradně na elektronický recept (eRecept).

Co tato změna přinese lékařům, lékárníkům a pacientům?

 

 

 

 

 

 

Lékaři

 • Lékaři, kteří používají lékařský nebo nemocniční informační systém, zaznamenají změnu v podstatě jen při zadání způsobu předání identifikátoru eReceptu. Nejčastěji budou mít na výběr mezi tiskem „Průvodky eReceptu“, odesláním identifikátoru e-mailem nebo na mobilní telefon (SMS).
  Konkrétní nastavení a funkcionality závisí na dodavateli daného software (SW). SÚKL s jednotlivými dodavateli průběžně komunikuje a poskytuje jim podporu při vývoji funkcionalit eReceptu.
 • V případě, že lékaři nevyužívají při předepisování žádný lékařský SW, mají v podstatě na výběr ze dvou variant:
  • Pořídit si svůj vlastní lékařský SW. Spolu s ním je třeba také připojení k internetu.
  • Využívat webovou nebo mobilní aplikaci pro předpis eReceptů. Tato aplikace je v současné době vyvíjena a bude k dispozici zdarma. Nicméně i v tomto případě je nutné mít přístup k internetu.
   Toto řešení je připravováno zejména pro minoritní skupiny lékařů, kteří předepisují léčiva pouze pro svou potřebu nebo pro potřebu své rodiny apod. Tuto možnost však mohou využívat i ti lékaři, kteří si nechtějí pořizovat lékařský SW, případně jsou mimo svoji ordinaci a nemají aktuálně přístup ke „svému“ lékařskému SW.
  • Všem lékařům bez výjimky přináší eRecept jednodušší a pro pacienty příjemnější způsob poskytování zdravotní péče v oblasti předepisování léčiv.
   Typicky v případě chronicky nemocných pacientů, kterým před pravidelnou návštěvou lékaře „dojde“ jeden z léků, odpadá nutnost návštěvy lékaře pouze pro převzetí receptu. Smluvená kontrola se tím neodkládá a pacient nemusí absolvovat návštěvu lékaře pouze pro převzetí receptu na léčiva.
  • Všichni lékaři mohou zjistit, zda si pacient předepsaná léčiva skutečně vyzvedl, či zda došlo k jejich změně při výdeji v lékárně (např. náhradou za jiný léčivý přípravek).
  • Pokud pacient sdělí ošetřujícímu lékaři i identifikátory jemu vystavených eReceptů jinými lékaři, může se lékař např. jednoduše vyhnout duplicitnímu předepsání těch totožného léčivého přípravku, který již dříve pacientovi předepsal jiný lékař (kontrola a odstranění duplicit při předepisování). Stejně tak je možné předcházet nežádoucím lékovým interakcím.

Lékárníci

 • Drtivá většina lékáren již nyní disponuje připojením k internetu a stejně tak zpravidla využívá i některé z lékárenských SW.
  Jednotlivé lékárny tedy musí ověřit, zda stávající lékárenský SW umožňuje vydávat léčiva na eRecept. Protože se jedná o povinnost vyplývající z legislativy, bude tato funkcionalita nejčastěji řešena v rámci poskytované podpory přímo ze strany dodavatele daného lékárenského SW.
 • Načtení předepsaných léčivých přípravků bude nejčastěji probíhat prostřednictvím čtečky čárových kódů. Čárový kód obsahuje identifikátor, který umožňuje vyhledání eReceptu v CÚER. V této fázi tedy dojde spíše k zjednodušení výdeje předepsaných léčivých přípravků.
 • eRecept podporuje všechny možnosti a varianty „papírového“ receptu. Nedochází tedy k omezení nebo změně lékárenské praxe.
 • Zjednoduší se způsob vyúčtování zdravotním pojišťovnám.

Pacienti

 • eRecept, respektive jeho „průvodka“ nebude obsahovat razítko ani vlastnoruční podpis lékaře. Obojí bude nahrazeno elektronicky.
 • Pro pacienta a následný výdej léčivých přípravků bude nejdůležitější „Identifikátor“ eReceptu, což je alfanumerický kód. Ten bude nejčastěji současně převeden i do čárového kódu. Identifikátor je jediný nutný údaj k výdeji léčiv.
 • V závislosti na systému (SW), který používá předepisující lékař, může být na průvodce eReceptu uveden i lék, jméno pacienta, zdravotní pojišťovna, kód pojištěnce a jiné údaje. Nejsou to však údaje nutné. Rozsah uváděných údajů na průvodce bude vždy záležet na dohodě pacienta s lékařem.
 • Předání Identifikátoru eReceptu může proběhnout během návštěvy pacienta u lékaře. Další možností je zaslání Identifikátoru e-mailem, kdy si jej pacient následně buď vytiskne a použije pro výdej léčivých přípravků v lékárně, nebo jej nechá přímo sejmout ze svého mobilního zařízení čtečkou v lékárně. Další variantou bude zaslání Identifikátoru na mobilní telefon pacienta. Zde bude záležet na typu mobilního telefonu. Některé přístroje umožní zaslat pouze Identifikátor ve formě alfanumerického kódu, který následně lékárník manuálně zadá do svého systému a provede výdej léčivých přípravků. „Chytré“ mobilní telefony a tablety budou obvykle umožňovat načíst i čárový kód a výdej pak bude pro lékárníka snadnější.
 • V případě nutnosti, kdy z jakéhokoliv důvodu nebude mít pacient potřebné léčivé přípravky k dispozici, může kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. Pokud lékař uzná za vhodné, vystaví eRecept a zašle Identifikátor pacientovi. Ten pak nemusí cestovat za svým lékařem „jen“ z důvodu vyzvednutí receptu.
 • I v případě eReceptu je možné, aby léčivé přípravky vyzvedla osoba k tomu pověřená pacientem. Lékárník totožnost vyzvedávající osoby neověřuje (toto neplatí jen v odůvodněných případech – například výdeje psychotropních a omamných látek).
 • Pacient bude mít k dispozici svůj vlastní „Lékový záznam“ – přehled o léčivech, které mu byly předepsány. Součástí přehledu bude i informace o vyzvednutých léčivech.