Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Spuštění registračních formulářů ePoukaz

Od začátku dubna jsou dostupné nové žádosti pro získání přístupu k práci s modulem ePoukaz. Jedná se konkrétně o žádosti výdejen, smluvních výdejen, optik a následně je pak dostupná i registrace pracovníků těchto zařízení, kde odpovědná osoba zaregistruje své uživatele do systému Externích identit provozovaných a spravovaných SÚKL. Za identifikaci osoby ručí zaměstnavatel, který registraci provedl.

Pro přidání osoby na pracoviště je nutné provést přihlášení do portálu Externích identit (PEI) na stránkách https://pristupy.sukl.cz buď prostřednictvím Identity občana (pro statutárního zástupce či prokuristu) nebo přístupových údajů SÚKL (zdravotnické zařízení, optika, výdejna, smluvní výdejna). Pokud nejste statutární zástupce nebo prokurista zdravotnického zařízení, optiky, výdejny, smluvní výdejny, je možné se přihlásit pouze pomocí přístupových údajů SÚKL. Po přihlášení do PEI vyberete dlaždici „Správa identit“ a záložku pracoviště. Zvolíte vámi zvolené pracoviště, následně v záložce: Osoby na pracovišti zvolíte zelenou dlaždici „+ Přidat novou osobu“.

Pro každou registrovanou osobu je nutné vyplnit jméno, příjmení, datum narození a roli, kterou bude registrovaná osoba mít vůči systému eRecept.

Prostřednictvím Identity občana (NIA) lze nově podat i žádosti pro uživatele eReceptu.

Žádosti nových subjektů (výdejny, optiky) se primárně týkají těch, kteří doposud neměli zřízené přístupové údaje a při spuštění ePoukazu je budou potřebovat. Postup je následující:

 1. Po odeslání (podání) žádosti vám systém zobrazí číslo žádosti a adresu, na které si můžete ověřit její stav.
 2. Po zpracování žádosti obdržíte jednorázové přístupové údaje, přihlásíte se do portálu Externích identit https://pristupy.sukl.cz . Systém vás vyzve ke změně hesla a zobrazí Vaše přihlašovací jméno do PEI a 32místné UUID. Zároveň budete vyzváni k aktualizaci Vašich kontaktních údajů.
 3. Po změně hesla se přihlásíte do PEI.

POZOR: Stávající subjekty, které již mají zřízené přístupové údaje, budou nadále i pro ePoukaz využívat stále stejný certifikát jako využívají pro eRecept, není tedy zapotřebí podávat novou žádost. U zdravotnických zařízení, která zaměstnávají tzv. „nelékařské pracovníky“, je zapotřebí je zapsat na portálu externích identit pod dané pracoviště viz výše.

Veškeré registrační formuláře jsou k dispozici na odkaze: https://pristupy.sukl.cz.

Podrobné návody pro vyplnění a podání žádostí subjektů a registraci pracovníků naleznete ZDE.

Při registraci je zapotřebí zvolit správný typ registračního formuláře. V případě, že si nebudete jisti, obraťte se, prosím, na email: erecept@sukl.cz, popřípadě je možné volat na call centrum eReceptu každý všední den od 7 do 17 hodin: 272 185 555.

Rekapitulace možných přístupů k systému eRecept:

Předepisující uživatelé:

               Lékař:

 1. Přístupové údaje – pokud již přístupové údaje k systému eRecept má, může tyto využít pro předepisování elektronických poukazů.
 2. Identita občana – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). 

               Jiný nelékařský zdravotnický pracovník:

 1. Identita občana – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. Při přihlášení prostřednictvím NIA uživatel nepotřebuje pro podepisování aktivních operací osobní kvalifikovaný certifikát.
 2. Přístup prostřednictvím přidělených identit nastavených v software daného zdravotnického zařízení či aplikaci. Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. 

      Home Care:

 1. Přístup prostřednictvím přidělených identit nastavených v aplikaci. Odpovědná osoba zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL.

Vydávající uživatelé:

               Farmaceut:

 1. Přístupové údaje – pokud již přístupové údaje k systému eRecept má, může tyto využít pro výdej elektronických poukazů
 2. Identita občana – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)

               Farmaceutický asistent/pracovník výdejny, která je poskytovatel zdravotnických služeb:

 1. Identita občana – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL.
 2. Přístup prostřednictvím přidělených identit nastavených v software daného zdravotnického zařízení či aplikaci. Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL.

             Pracovník smluvní výdejny včetně optiky:

 1. Identita občana – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). Odpovědná osoba zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL.
 2. Přístup prostřednictvím přidělených identit nastavených v software daného zařízení či aplikaci. Odpovědná osoba zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL.

     UPOZORNĚNÍ: Pokud bude uživatel přistupovat prostřednictvím NIA, není zapotřebí při aktivních operacích (předepisování/výdej eReceptů a ePoukazů) osobní kvalifikovaný certifikát vystavený jednou ze čtyř akreditovaných certifikačních autorit. (Česká pošta, s.p., První certifikační autorita a.s., eIdentity a.s. a SZR)

Pro detailnější informace o možnostech přístupů k systému eRecept doporučujeme přečíst si článek viz odkaz: https://epreskripce.cz/aktuality/moznosti-pristupu-k-centralnimu-ulozisti-elektronickych-poukazu-pro-predepisujici