Upozornění

Plánovaná údržba systému eRecept (24.9. 21:00 – 23:59)

 

Dne 24.9.2020 21:00 – 23:59 proběhne plánovaný dílčí upgrade systému eRecept. V této době bude systém průběžně přepínán z DC A do DC B a zpět. Po dobu údržby mohou nastat krátkodobé nedostuposti služeb systému.

Děkujeme za pochopení

 

Nedostupnost systému eRecept

 

Dne 18.8.2020 od 16:38 do cca 21:00 došlo k několika krátkodobým neplánovaným nedostupnostem systému eRecept. Po celou dobu fungovalo bez omezení záložní datové centrum pro lékárny zajišťující náhled na elektronický recept v krizových situacích. Od 21:00 je již systém plně funkční. Do dopoledních hodin 19.8.2020 byl z důvodu předběžné opatrnosti systém ve „žlutém“ stavu.

 

Plánovaná odstávka systému eRecept (11.3.2020 22:00– 24:00)

 

Dne 11.3.2020 od 22 do 24 hodin proběhne plánovaná technická údržba systému eRecept. V této době může dojít ke krátkodobým výpadkům při provozu.

Doporučujeme, aby zdravotnická zařízení přijala taková opatření, která zajistí co nejmenší dopad na pacienty.

Děkujeme za pochopení

 

Plánovaná odstávka záložního DC-C (3.2.2020 17:30 – 22:00)

 

Dne 3.2.2020 od 17:30 do 22 hodin bude z důvodu revize napájení nedostupné záložní centrum DC-C pro lékárníky. V této době nebude možné využívat jeho služeb. Na provoz systému eRecept nebude mít tato odstávka vliv.

 

Plánované nasazení nových funkcionalit eReceptu v souvislosti s legislativními změnami účinnými od 1. 1. 2020 (30. 12. 2019 v době od 20:00 do 24:00 a dne 31. 12. 2019 v době od 20:00 do 24:00)

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravil v souladu s platnou legislativou úpravy systému eRecept, které bude instalovat do produkčního prostředí.

První etapa nasazení bude probíhat 30. 12. 2019 od 20 do 24 hodin.

Druhá etapa nasazení bude probíhat 31. 12. 2019 od 20 do 24 hodin. 

Nasazení nových funkcionalit nebude mít dopad na provoz systému eRecept. Po celou dobu nasazování systému bude možno předepisovat nebo vydávat elektronické recepty.