Aktuality

16.12.2020
Státní ústav pro kontrolu léčiv se prostřednictvím mimosoudního sporu (ADR) ohradil proti způsobu používání domény erecept.cz. Používání koliduje s ochranou známkou eRecept...
15.12.2020
Na základě § 79a, odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a příslušné novelizované vyhlášky č. 236/2015 Sb., která vstoupila v účinnost dne 1. 7. 2020, je lékař...
25.11.2020
Na základě nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je zcela zrušeno předchozí opatření ze dne 5. 8. 2020, které omezovalo předepisování a výdej léčivého...
03.11.2020
Je nám potěšením oznámit, že dne 2.11.2020 ve 12:54 počet vystavených eReceptů od ledna 2018, kdy byla zahájena povinná epreskripce, překročil hranici 200 milionů. Pomyslným...
01.10.2020
Na základě informací, které byly zveřejněny v červenci letošního roku (https://www.epreskripce.cz/aktuality/poskytovani-informaci-o-vysledcich-lecby-iplp-s-obsahem-...
10.08.2020
Na základě aktualizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je změněno omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil (Kód SÚKL: 0054424)....
16.06.2020
Vyšší bezpečnost. Lepší informovanost. Efektivnější léčba. Tak by se dal popsat sdílený lékový záznam pacienta, který je jednou z klíčových funkcionalit systému eRecept....
28.05.2020
V souvislosti se spuštěním sdílení lékového záznamu jsme na webových stránkách epreskripce v nabídce Rychlých odkazů spustili novou službu pro občany „Ověření...
21.05.2020
Od 1. 6. 2020 bude mít pacient možnost předat seznam všech svých identifikátorů eReceptů k výdeji v lékárně formou předložení strojově čitelného dokladu totožnosti...
18.05.2020
Doprovodné informace k léčivým přípravkům. SÚKL usiluje o zlepšení rozšiřování důležitých nových informací o léčivech mezi zdravotnické pracovníky (lékaře a farmaceuty) a...