Aktuality

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Dovolujeme si vás informovat, že je připravován release IS eRecept

Informace pro žadatele o vstup do systému elektronické preskripce (eRecept).

SÚKL informuje o procesu registrace software pro lékaře i lékárníky

Zde naleznete doporučený vzor průvodky elektronického receptu.

Aktivace účtů a stažení certifikátu ze stránek SÚKL pro účely eReceptu

Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, někdy zjednodušeně nazývaný jako elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). 

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme, jak se tvoří identifikátor eReceptu.

Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme možné stavy eReceptu.

Použití loga eRecept Státního ústavu pro kontrolu léčiv je možné pouze na základě předchozího svolení.